Om AB05

AB 05 arbetar främst åt stora och medelstora företag samt åt kommuner. Över 80 % av våra uppdrag utförs åt återkommande kunder. Något vi är väldigt stolta över är våra ramavtal med Swedbank, Sparbanken Skåne och MKB Fastighet AB. Vi har ett stort nätverk av teknikkonsulter som vi tar hjälp av när uppdragen så kräver.

AB05