ab_logga1


OM AB05


våra
referenser

Arkitektur & Byggledning 05 AB grundades 2005 och har sedan starten vuxit i jämn och stadig takt och idag är vi elva anställda. Ambitionen har alltid varit att företaget ska växa tillsammans med kunderna och vi är måna om att inte bli större än att vi kan behålla ett personligt engagemang i alla våra uppdrag.


Arkitektur

På AB05 arbetar vi med arkitektur, stadsbyggnad och byggnadsprojektering. Vi hjälper såväl nya som återkommande kunder att lösa uppgifter med nya och innovativa infallsvinklar. Med kreativa medarbetare skapar vi arkitektur som sätter människan i centrum för en hållbar livsstil och verksamhet. Tack vare lång erfarenhet och bred kompetens, involveras vi ständigt nationellt inom arkitektur i form av byggnader, landskap och inredning.

Projektering

Inom projektering erbjuder vi den specialkompetens som våra kunder efterfrågar inom samtliga teknikområden, tack vare lång erfarenhet samt ett omfattande nätverk. Vi upprättar förfrågningsunderlag efter önskemål och agerar beställarstöd under hela resan. Vi upprättar bygghandlingar och håller myndighetskontakt. AB05 kan hålla i projekteringsledning i byggprojekt med varierande storlek.

Bygg- & Projektledning

Våra kunniga medarbetare på AB05 är vana vid att leda byggprojekt i såväl liten som stor skala. Som bygg- & projektledare medverkar vi i upphandlingen av entreprenörer, ofta med hjälp av förfrågningsunderlag som vi själva har arbetat fram. Vi planerar, samordnar och leder byggprocessen från start till mål. Byggledaren säkerställer avtalet mellan beställare och entreprenör, detta i form av styrning gällande tid, ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Under tiden och vid slutskedet av ett byggprojekt erbjuder vi även hjälp med besiktningar i samtliga dess former, detta med egen kunskap samt med ett brett nätverk.

Kontrollansvarig

Enligt plan- och bygglagen (PBL) skall byggherren utse en certifierad kontrollansvarig för sitt byggprojekt, detta för att säkerställa att gällande lagar och regler följs. Rollen som certifierad kontrollansvarig är en tjänst som AB05 erbjuder, där vi medverkar vid tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd.

VÅRA KUNDER